top of page

Leergeld is er voor jou!Wat is Leergeld?

Als Stichting Leergeld Helmond richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij! Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging, maar bijvoorbeeld ook om kleding en sportkleding. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.Kern van ons beleid

Het verlenen van hulp (financieel en materieel) aan kinderen van nul tot achttien jaar en woonachtig in de gemeente Helmond, welke bij hun ontplooiing tekort (dreigen te) komen, doordat het gezin waartoe zij behoren moet rondkomen van een minimum inkomen en voor wie de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan.Mogelijkheden

Je kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Hieronder vind je de lijst met wat we nu aanbieden. Wil je iets aanvragen wat niet op de lijst staat? Overleg dan even met ons. We proberen zoveel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Je kan meer aanvragen doen, maar altijd binnen een budget.

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Of we maken gebruik van passen, bijvoorbeeld voor schoolspullen en sport en overige kleding. Wij kennen vergoedingen toe vanaf de datum van je aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. Je kan dus het beste eerst je aanvraag indienen, voordat je jezelf inschrijft bij een club of vereniging.Vrijwilligers Op het kantoor van Leergeld Helmond aan de Wethouder Ebbenlaan werken verschillende vrijwilligers met begeleiding van de coördinator. Momenteel zijn er een aantal administratieve krachten die dragen zorg voor de betalingen, de administratieve afhandeling van de besluiten en de registratie van alle mutaties.

Een bijzonder aspect van Leergeld is de inzet van zogeheten “intermediairs”. Momenteel zijn er een aantal intermediairs die op huisbezoek gaan bij mensen die een aanvraag hebben ingediend. Ze bespreken dan de mogelijkheden en onmogelijkheden en helpen hen gebruik te maken van mogelijke andere regelingen. De intermediairs worden hiertoe door Leergeld Helmond toegerust en krijgen begeleiding. De intermediairs zijn voor het grootste deel mensen die zelf ook van een minimum inkomen moeten leven en zijn dus als ervaringsdeskundige bij uitstek geschikt als vertrouwde gesprekspartner. Zij zijn de ogen en de oren van stichting Leergeld Helmond.Voor wie?

We werken voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 130% (2023) van het bijstandsniveau. Voor een-oudergezinnen gaan we daarbij uit van 90% van het norminkomen van een gezin met twee ouders. Dit gaat om de volgende bedragen (per 01-01-2023):Beleid beloningen

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page